Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η ΚΛΕΝΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ξεκινάει τη δραστηριότητα της στο χώρο των μεταφορών των 1960 ως οικογενειακή επιχείρηση.