Το Προσωπικό μας

Η εταιρία μας απασχολεί 50 άτομα προσωπικό, διοικητικούς υπαλλήλους και οδηγούς.

Όλο το προσωπικό, επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια με βάση την πείρα, την τεχνογνωσία, την εμπειρία και φυσικά τον επαγγελματισμό τους.

Οι οδηγοί της εταιρίας είναι εκπαιδευμένοι και ακολουθούν τους κανονισμούς ασφαλείας των πελατών μας.