ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

 
 

Στόλος Οχημάτων & Εξοπλισμός

 

  • 40 ελκυστήρες
  • 39 ψυγειοθάλαμοι 33 παλετών με χώρισμα, υδραυλικές πόρτες, διπλό στοιχείο, κατάλληλοι για μεταφορά εμπορευμάτων υπό ψύξη / κατάψυξη, κοινό φορτίο, συμβατοί με όλες τις σχετικές νομοθεσίες
  • 18 επικαθήμενα ξηρού φορτίου με κουρτίνα
  • 4 συρόμενα φορτηγά ψυγεία και με δυνατότητα μεταφοράς κρεμαστών κρεάτων
  • 2 πετρελαιοκίνητα περονοφόρα 2,5 τόνων για χρήση cross docking