ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Η εταιρεία μας πάντα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, έχει ορίσει συγκεκριμένες εσωτερικές διαδικασίες.

Πιο συγκεκριμένα:

  • διαθέτουμε οχήματα EURO 5 & EURO 6 τα οποία είναι τελευταίας τεχνολογίας και τα οποία έχουν χαμηλή εκμπομπή ρύπων
  • τακτικοί έλεγχοι για όλο το στόλο μας, με σκοπό την αποφυγή αύξησης ρύπων εξαιτίας κακής συντήρησης.
  • στους ψυκτικούς θαλάμους, χρησιμοποιούμε ειδικό οικολογικό freon
  • ανακυκλώνουμε τα λάδια των οχημάτων μας, τα ελαστικά και τις μπαταρίες