Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας είναι η μεταφορά πλήρη αλλά και groupage φορτίων εμπορευμάτων με κατάλληλα εξοπλισμένα μεταφορικά μέσα.

Καλύπτουμε ανάγκες μεταφορών, κοινού φορτίου αλλά και φορτίων υπό ψύξη. (κατάψυξη & συντήρηση)

Εγγυόμαστε την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και την άριστη εξυπηρέτηση ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών μας.

Μακροχρόνιες συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες, από διαφορετικούς κλάδους, είναι η καλύτερη απόδειξη των ποιοτικών υπηρεσιών που παρέχουμε.